Lausuntaryhmä

Runorentukat
 
Ahti Keskinen
Ada Juvonen
Anja Peltonen
Markku Hangaslahti
Päivi Helander
Tiina Kytömäki